انفجار مخزن آمونیاک در کشتارگاه صنعتی شهرستان بابل

کیا پرس--انفجار مخزن آمونیاک کشتارگاه صنعتی شهرستان بابل ۱۱ زخمی بر جای گذاشت.انفجار چهارشنبه شب در کشتارگاه صنعتی طیور واقع در روستای ' بیشه سر ' در حاشیه...

ادامه مطلب ...