انجام ۹ کار از سوی پزشکان برای حفاظت از خود در برابر کروناویروس

کیاپرس : پزشکان و پرستاران و به طور کلی کادر درمانی در معرض مستقیم کروناویروس هستند بنابراین بیشترین مراقبت را از خود در برابر این ویروس خطرناک انجام می‌دهند....

ادامه مطلب ...