انتقام جویی توهین آمیز در تلگرام

 شخصی که با ارسال پیام هایی توهین آمیز و انتشار تصاویر خصوصی دختری در شبکه اجتماعی تلگرام موجبات سلب آسایش خانواده ای را فراهم ساخته بود توسط کارآگاهان سایبری پلیس...

ادامه مطلب ...