انتقال آب دریای خزر فاقد توجیه اقتصادی و زیست محیطی است

علی اصغر یوسف نژاد در نامه ای به رئیس جمهور که یک نسخه از آن را در اختیار رسانه های مازندران قرار داده است، عنوان کرد: موضوع «انتقال آب دریای خزر به استان سمنان و...

ادامه مطلب ...