تغییرات اقلیمی با افزایش بیماری‎های کلیوی همراه است

محققان دانشکده پزشکی دانشگاه کلرادو با آنالیز داده های جهانی دریافتند بیماری مزمن کلیه مرتبط با فشار گرما در جوامع روستایی مناطق گرم و داغ در حال افزایش است. به...

ادامه مطلب ...