اقدام ناروا ی تعرض به یکی از متون مهم علم پزشکی محکوم شد

    کیا پرس: حوزه های علمیه و بزرگان آن و شورای عالی و مدیریت حوزه های علمیه، حرکت ناپسند و جاهلانه اخیر در تعرض به یکی از متون مهم علم پزشکی را که در فضای...

ادامه مطلب ...