اقدام تحسین برانگیز شهاب حسینی

شهاب حسینی پیشنهاد میلیاردی یک مرکز تجاری را برای اسپانسر شدن رد کرد، و پیشنهاد کرد که این بودجه برای تولید فیلم و سایر حمایت‌های فرهنگی اختصاص پیدا کند. عباس...

ادامه مطلب ...