کسب مقام اول منطقه در واکسیناسیون و فناوری های مرتبط

اقدامات شورای فن آوری سلامت در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اعلام شد: دستیابی به خودکفایی ۷۵ درصد نیاز بازار دارویی کشور در فرآورده های نوترکیب/کسب مقام اول...

ادامه مطلب ...