«افسردگی» ۶.۵میلیون ایرانی

کیا پرس : درحالی که متخصصان اعصاب و روان معتقدند اختلالات روانی ۱۴.۵ درصد بار بیماری‌ها را به خود اختصاص داده و ایران در رتبه دوم این بیماری‌ها قرار دارد و باید...

ادامه مطلب ...