افسردگی و بیماری های روانی از مشکلات جامعه است

کیاپرس:  سخنگوی ستاد تحول سلامت در مازندران، افسردگی و بیماری های روانی را از مشکلات کنونی جامعه بیان کرد. محمد سلطان تویه  طرح تحول سلامت را یکی از اقدامات مؤثر...

ادامه مطلب ...