افسردگی عامل اصلی خودکشی در کشور

کیاپرس - رئیس گروه سلامت روانی ، اجتماعی و اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: افسردگی باید در جامعه کاهش یابد چرا که این معضل یکی از عوامل اساسی بروز خودکشی در...

ادامه مطلب ...