افزایش ۴۰ درصدی حضور زنان روستایی در شوراهای مازندران

کیاپرس:رئیس ستاد انتخابات مازندران گفت که آمار زنان عضو شورا در مناطق روستایی این استان در دوره پنجم ۴۰ درصد در مقایسه با دوره چهارم بیشتر شده است .  به گزارش...

ادامه مطلب ...