افزایش سه برابری محل های برگزاری آزمون دکترای وزارت بهداشت

کیاپرس : رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت از افزایش سه برابری محل های برگزاری آزمون های وزارت بهداشت خبر داد. به گزارش وبدا، دکتر سیدسعید...

ادامه مطلب ...