افراد مشکوک به کرونا که از استانی دیگر به مازندران سفر می کنند به خانه های خود بازگردانده می شوند

  کیا پرس :رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه ویروس کرونا در حال انتشار به سراسر دنیا است و براین اساس سازمان بهداشت جهانی میزان خطر را افزایش داده...

ادامه مطلب ...