افراد مسلح وزیر برنامه ریزی لیبی را ربودند

کیا پرس :کمیته امنیت و دفاع کنگره ملی لیبی از ربوده شدن وزیر برنامه ریزی این کشور به دست افراد مسلح ناشناس خبر داد. کمیته امنیت و دفاع کنگره ملی لیبی از ربوده شدن...

ادامه مطلب ...