افتتاح طرح کشوری هر خانه یک پایگاه سلامت

  کیا پرس : با حضور وزیر بهداشت در شهر محمدیه قزوین، طرح کشوری هر خانه یک پایگاه سلامت به طور همزمان در مناطق تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی قزوین، سمنان و...

ادامه مطلب ...