:چه کسی حق دارد با لحن بی ادبانه نسبت به سردار جبهه دیپلماتیک حرف بزند

کیا پرس : شما به یکی بگو که بیاید و از مجلس انتقاد کند، مجلس؟ چه جوری؟ از کجای مجلس؟ از کدام قسمت مجلس؟ از قانون مجلس؟ از نطق‌های مجلس؟ نه آقا! ما را ول کنید....

ادامه مطلب ...