اعمال مصوبه کاهش قیمت اینترنت مخابرات

تعرفه پهنای باند اینترنت مخابرات بر اساس مصوبه شماره 3 جلسه شماره 200 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات 25 درصد کاهش یافت. شرکت مخابرات استان تهران اعلام کرد: همزمان با...

ادامه مطلب ...