اقدام عجیب پزشکان در اعتراض به بیمه‌ها

اختصاص منابع پایداری که بتواند پشتوانه محکمی برای ادامه برنامه پزشک خانواده باشد، مهم‌ترین خواسته متولیان این نظام سلامت و همچنین ارایه دهندگان خدمات پزشک...

ادامه مطلب ...