تجارت کثیف «نقش‌فروشی» در فیلم‌های ایرانی

ادامه اعتراض‌ها به فساد در سینما به پررنگ شدن مشکلی به نام «نقش‌فروشی» منجر شد، تجارتی کثیف اما پر پول برای ساختن بازیگر از افرادی که توانایی پرداخت پول برای حضور...

ادامه مطلب ...