اصلاح قانون انتخابات شوراهای شهر در دستور کار مجلس قرار گرفت

کیاپرس:بررسی گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در دستور...

ادامه مطلب ...