افشاگری یک قاضی از تعرض وحشیانه دو نوجوان

یکی از جرم‌هایی که امروزه به شدت در غرب گسترده و فراگیر شده تعرض نوجوانان هم‌سال به یکدیگر است. اخیرا اطلاعاتی مبنی بر تعرض دو پسر ۱۶ ساله به یک نوجوان در شرق تنسی...

ادامه مطلب ...