استقرار صنایع مادر در مازندران با بهره برداری از خط انتقال گاز سراسری دامغان به نکا

کیاپرس: با بهره برداری از خط انتقال گاز سراسری دامغان به نکا زمینه مناسب برای استقرار صنایع مادر در مازندران فراهم می‌شود. محمد محمدپور عمران رئیس سازمان صنعت،...

ادامه مطلب ...