تقویت دولت با تقویت بخش خصوصی

کیا پرس :  رییس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، در این جلسه شورای گفتگو را یک ظرفیت بزرگ برای رفع موانع پیش روی بخش خصوصی دانست و خاطر نشان ساخت: تقویت بخش...

ادامه مطلب ...