استاندار مازندران خواستار برخورد با مسببان توهین به رئیس جمهور شد

کیاپرس - استاندار مازندران نسبت به توهین تعدادی عواملی خودسر در راهپیمایی روز قدس به ریاست جمهوری واکنش نشان داد و خواستار برخورد با مسببان این اقدامات شد. ربیع...

ادامه مطلب ...