جاناسخن از دل ما می گویی ازما گفتن واز مسوولان  شنیدن!!!

  کیا پرس: هر تابستان زن و مرد و پیر و جوان در آب دریای شمال شناور می‌شوند. روی آب دراز می‌کشند و آفتاب می‌گیرند. در هر وارو شدن جرعه‌ای از آب دریا را هم...

ادامه مطلب ...