از طریق بزاق چه بیماریهایی منتقل می شود؟

کیا پرس : بزاق نقش مهمی در بدن ایفا می‌کند و در عین حال می‌تواند به حمل کننده عوامل بیماری‌زا تبدیل شود. بنابراین شناخت این بیماری‌ها و نقش بزاق می‌تواند خیلی...

ادامه مطلب ...