از سیدحسن خمینی برای آزمون دعوتی نشده است

درحالیکه بارها نسبت به خبرسازی ها و جوسازی ها علیه بیت حضرت امام خمینی (ره)، هشدار داده شده، برخی جریان ها همچنان به خبرسازی های مشکوک خود ادامه می دهد. در تازه...

ادامه مطلب ...