از دشنام و تهدید نترسید

  هیچ شخصیت بزرگی در تاریخ بشریت بی فحش خوردن بزرگ نشده یادگار امام با تأکید بر دو عنصر «اختیار» و «شجاعت» برای تعالی فرهنگی، به مسئولان فرهنگی کشور توصیه کرد:...

ادامه مطلب ...