از تغییراتی که در دولت شروع شده استقبال می کنم

کیا پرس :رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: برخی از مدیران در بخش های اجرایی باید تغییر می کردند حتی باید زودتر تغییرات انجام می شد تا نیروهای توانمند و با انگیزه...

ادامه مطلب ...