مهریه عروس جوان، کاشت ۱۳۰۵ درخت!

«سعید سلیمانی و شیوا معتضدی» دو جوانی که در جریان فعالیت در جمعیت مردم نهاد محیط زیست «هیلو» با یکدیگر آشنا شده بودند پس از تأسیس اولین مدرسه طبیعت غرب کشور تصمیم...

ادامه مطلب ...