ارزیابی بسته های طرح تحول سلامت/ بررسی راهکارهای کاهش هزینه ها

کیاپرس - معاون درمان وزارت بهداشت گفت: تمامی بسته های طرح تحول سلامت در اجلاس ماهانه معاونین درمان دانشگاه های علوم پزشکی کشور مورد ارزیابی قرار می گیرد. دکتر قاسم...

ادامه مطلب ...