روایت اردیبهشت مازندران؛ از شهدای غواص تا شهدای خان طومان

دقیقا اردیبهشت ماه سال گذشته بود که یک خبر از کشف پیکر مطهر شهدا، بمب خبری بزرگی ایجاد کرد و منشا یک تحول و آگاهی عظیم در میان مردم شد. خبر این بود: «کشف پیکر مطهر ۱۷۵...

ادامه مطلب ...