اردوهای راهیان نور کیفی سازی شود

کیاپرس:معاون پرورشی آموزش و پرورش مازندران گفت: اردوهای راهیان نور در سال های آتی کیفی سازی تا جلوی هدررفت بسیاری از هزینه ها گرفته شود.  محمد شعبانی صبح...

ادامه مطلب ...