ارسال گزارش اردوی های مختلط به انقلاب فرهنگی

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در این باره افزود: این اردوها در حاشیه دانشگاه ها و به صورت غیر رسمی برگزار شده است. سید ضیاء هاشمی گفت: تعداد این...

ادامه مطلب ...