ارتباط مصرف چربی اشباع شده و افزایش ریسک سرطان ریه

کیاپرس: مصرف بالای چربی اشباع شده کامل با افزایش ریسک سرطان ریه مرتبط است. ژا ژیونگ یانگ، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه واندربیلت تنسی، و همکارانش رابطه بین انواع...

ادامه مطلب ...