ارتباط لثه های خراب و افزایش ریسک سکته

کیاپرس:طبق نتایج یک تحقیق جدید، افراد بزرگسال مبتلا به بیماری لثه دو برابر بیشتر از افراد دارای لثه های سالم دچار سکته می شوند.  این اولین مطالعه نیست که...

ادامه مطلب ...