ارتباط قرارگیری کودکان در معرض سرب و IQ پایین در بزرگسالی

کیاپرس:مطالعه جدید نشان می دهد بزرگسالانی که در دوره کودکی در معرض میزان بالای سرب قرار داشته اند در دوران بزرگسالی دارای IQ پایین تری هستند. محققان داده های...

ادامه مطلب ...