ارتباط عفونت های ویروسی با دیابت

کیاپرس:محققان فنلاندی دریافته اند یک گروه رایج از عفونت های ویروسی در ابتلا به حداقل برخی از نمونه های دیابت نوع۱ نقش دارند. این ویروس ها که «آنتروویروس»...

ادامه مطلب ...