ارتباط زندگی پراسترس و چاقی

کیاپرس:روزهای مملو از استرس و اضطراب ریسک اضافه وزن و چاقی را افزایش می دهد.  محققان دانشگاه کالج لندن عنوان کردند بین میزان بالای هورمون استرس «کورتیزول» و...

ادامه مطلب ...