ارتباط رژیم غذایی مناسب وتنبلی تخمدان

کیا پرس:سندروم تخمدان پلی کیستیک یا به اختصار، (PCOS (polycystic ovary syndrome، با میزان شیوع حدود ۱۱ درصد در جوامع مختلف ظاهراً شایع‌ترین بیماری اندوکرین در زنان و در سن...

ادامه مطلب ...