ارتباط بیماری لثه و مرگ زودهنگام زنان

کیاپرس:طبق یافته های تحقیقاتی، بیماری لثه با مرگ زودهنگام در زنان مسن مرتبط است. به گفته محققان دانشگاه بافالو نیویورک، زنان مسن ممکن است به دلیل شرایط...

ادامه مطلب ...