ارتباط بد اخلاقی با مرگ زود رس

استرس های روحی و جسمی ناشی از عصبانت و بداخلاقی اثرات منفی زیادی بر سلامتی دارند؛ مطالعات متعدد نشان می دهد که این اثرات می توانند به مرگ زودهنگام منجر...

ادامه مطلب ...