ارتباط اعدام «نمر» با سفر دیکتاتور ترک؟!

اتحاد اردوغان _سعودی ؛ ژنو ساید به راه انداخته اند! سال ۲۰۱۶ با این دو خبر آغاز شد. اعلام خلافت هیتلری اردوغان و اعدام شیخ نمر و یاران شیعه اش در عربستان. این دو...

ادامه مطلب ...