ارتباط آفت کش ها و بروز مشکل رفتاری در کودکان

کیاپرس:طبق نتایج یک مطالعه جدید، کودکانی که در معرض آفت کش های رایج قرار می گیرند با افزایش ریسک مشکلات رفتاری مواجه هستند.  آفت کش های موسوم به «پیرتروئید»...

ادامه مطلب ...