تذکر به گودرزی برای برگزاری رالی مختلط در اربعین

حسینعلی شهریاری نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان در اخطار قانون اساسی نسبت به برگزاری مسابقات رالی در روز اربعین حسینی...

ادامه مطلب ...