سردار مسعود جعفری نسب فرمانده انتظامی مازندران :اراذل و اوباش جرات عرض اندام در مازندران ندارند

سردار مسعود جعفری نسب پیش از ظهر شنبه در همایش عمومی «کوپ» در ساری افزود: نیروی انتظامی اقدامات خوبی را برای جلب رضایتمندی مردم انجام داده است و می توانیم ادعا کنیم...

ادامه مطلب ...