ارائه روش درمانی نوین برای مصدومان‌شیمیایی ریوی

      کییا پرس: پژوهشگران علوم پزشکی دانشگاه بقیهالله با رد شیوه‌های درمانی و تشخیصی مصدومان شیمیایی، روشی را برای درمان و تشخیص این مصدومان ارائه دادند...

ادامه مطلب ...