ارائه خدمات ویژه در درمانگاه‌های فرهنگیان مازندران

کیاپرس: رئیس اداره تعاون و رفاه اداره‌کل آموزش و پرورش مازندران گفت: دنبال این هستیم که خدمات ویژه در درمانگاه‌های فرهنگیان سطح استان ارائه شود. فرامرز...

ادامه مطلب ...