ارائه آموزش های بهداشتی به حجاج و بویژه افراد آسیب پذیر

کیا پرس : رییس اداره مراقبت بیماری های مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت با بیان اینکه تمام زائرین باید در مورد سلامتی خود حساس باشند، چراکه هرکدام...

ادامه مطلب ...